Rozdělení činností do kategorií


Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně rozděluje činnosti podle úrovně požárního nebezpečí do tří následujících kategorií:

  • činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
  • činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
  • činnosti s vysokým požárním nebezpečím

tel: 728 826 001