Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz vztahu byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... řízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. (3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ožární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... louva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné. (4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ti spolupracují s Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") při zpracovávání koncepce rozvoje požární ochrany a ve vztahu k právnickým osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona.   ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... y, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu 3) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli těchto ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

... tele b):     A.  Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu   1. IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

"zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,c) počet zaměstnanců, jejich odbornou . ...


tel: 728 826 001