Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz tohoto byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

Investování do prevence je projevem odpovědného přístupu k podnikání. Kdo se drží tohoto principu brzy zjistí, že investice do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. ...

 

2) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... nebezpečí? Znáte své povinnosti vyplývající Vám ze zákona o požární ochraně? V případě že ne, rádi Vám s řešením tohoto problému pomůžeme. Neváhejte a ozvěte se!

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ahů podle písmene a). § 2 (1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné . ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... t podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... na o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.   § 3   Čištění spalinové cesty   (1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... čí-li výsledky měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší přípustné hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu. Nelze-li výskyt biologických činitelů odstranit nebo hodnoty rizikových faktorů snížit pod stanovené nejvyšší . ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  (2) Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné ...


tel: 728 826 001