Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz stavby byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ě při činnosti požární hlídky, d)        požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení, e)        vyhrazenými druhy požární techniky, věcných . ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,c) ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu ...


tel: 728 826 001