Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz rozsahu byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... storách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením závodní preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

.   § 3 Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů (1) Ministerstva a jiné státní orgány v rozsahu své působnosti spolupracují s Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") při zpracovávání koncepce rozvoje požární ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... zické osoby (§ 230 odst. 5 a § 231 odst. 3). (3) Zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou kratší pracovní doby (§ 80) nebo konta pracovní doby (§ 86 a 87), jakož i ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... dokumentaci (např. provozní kniha).   (4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou ...


tel: 728 826 001