Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz rizik byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Prevence rizik v oblasti BOZP

  Pro prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme držiteli osvědčení vydaného Rožnovským vzdělávacím servisem.  

 

2) O nás - požární ochrana je prevence

  Jsme skupinou, která podniká v oblasti požární ochrany a prevence rizik BOZP od roku 2006, ale naše praxe a zkušenosti jsou více než dvacetileté. Získali jsme je při působení ve velkém průmyslovém areálu v Litvínově-Záluží.

 

3) Požární prevence

... stému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení přípravu a provedení cvičného požárního poplachu ...

 

4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... ému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... obních a pracovních prostředků a zařízení,d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... kona mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele. (2) Zaměstnavatel a)        nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b)        musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... a)        zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu ...

 

8) Nařízení vlády 201/2010

... u došlo? (příčiny) pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika pro závady na pracovišti pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních ...

 

9) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... práce, c)         chráněné únikové cesty 18) a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko. 19)   ODDÍL TŘETÍ Lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně ...


tel: 728 826 001