Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161

Warning: mb_stripos() [function.mb-stripos]: Offset not contained in string in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/SQL.class.php on line 869
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz prÁce byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

  262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Účinnost od 1.1.2007 Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... lání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. ...

 

3) Nabídka požární prevence a BOZP

... zpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme plnění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazující legislativy a ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

NÍCH VZTAZÍCH HLAVA I POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍA PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI prÁce A PRACOVNÍPOSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY § 1 Úvodní ustanovení Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských ...

 

5) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný . ...

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... í v oboru kominictví1), a která je zároveň   a) revizním technikem komínů3), b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo c) revizním technikem spalinových cest3).   (2) Revize ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, b)        vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k . ...

 

8) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ch komponentů) a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit požární bezpečnost stavby. 15)   (8) Doklad o kontrole provozuschopnosti ...


tel: 728 826 001