Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz povinnosti byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme: audit stavu systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení ...

 

3) Požární prevence

V oblasti požární ochrany zajistíme : audit stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení ...

 

4) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle úrovně požárního nebezpečí? Znáte své povinnosti vyplývající Vám ze zákona o požární ochraně? V případě že ne, rádi Vám s řešením tohoto problému pomůžeme. ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

  upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a). § 2 (1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.   ČÁST PRVNÍ povinnosti MINISTERSTEV A JINÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ, PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY Oddíl ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ožární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy   a)        vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušení a skončení činnosti, b)        určí ...

 

8) Nabídka požární prevence a BOZP

V oblasti požární ochrany zajistíme plnění všech povinností Vám daných zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně a navazujících vyhlášek a norem včetně dodání věcných prostředků PO. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme ...

 

9) Požární ochrana a požární bezpečnost

Investování do prevence je projevem odpovědného přístupu k podnikání. Kdo se drží tohoto principu brzy zjistí, že investice do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. ...


tel: 728 826 001