Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz povinen byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... vy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.   (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... o pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce. § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. (3) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro ...


tel: 728 826 001