Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz pomĚru byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... l)          veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu 3) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ...

 

2) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy. (2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr tímto zákonem. (3) Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí tímto zákonem ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... ávního vztahu u zaměstnavatele roků:           měsíců:   7. Úrazem postižený je      o zaměstnanec v pracovním poměru o zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o osoba vykonávající ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou7), mladistvým zaměstnancům8), těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.1n) Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ...


tel: 728 826 001