Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz plnit byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

2) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... o je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit . Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle úrovně požárního nebezpečí? Znáte ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... kumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření, g)        poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení.   (6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. ...


tel: 728 826 001