Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz osoby byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... rní ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.   ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany  nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

(6) Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

... rany zdraví při práci10), c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod., l)          veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním . ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ýběru a volbě ochranných zařízení. (7) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. § 10 (1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické ...

 

8) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ržitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. (4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 ...


tel: 728 826 001