Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz odst. byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5 a § 31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 ...

 

2) Požární ochrana a požární bezpečnost

... edků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. Kontrolní činnost příslušníků HZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... rany a požárně bezpečnostní zařízení, e)        pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... je nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

... osince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3) § 7 odst. 1 zákoníku práce. 4) § 105 odst. 2 zákoníku práce. 5) § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek ...

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... říloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... a náročnost obsluhy.(4) Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.(5) Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně. ČÁST DRUHÁ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTINEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO ...

 

8) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...


tel: 728 826 001