Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz ochranu byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... esla na tomto zákoně:   § 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... acoviště náležitě zajištěno a vybaveno. (2) Zaměstnavatel  je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou a) udržování pořádku a čistoty na staveništi ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... is     datum,  jméno a podpis     datum, jméno a podpis   Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci g)   datum, jméno a podpis   Zástupce odborové organizace g)   datum, jméno a ...


tel: 728 826 001