Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz cesty byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... omína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. (2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... í, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,e) v prostorách uvedených v písmenech ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... árů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. (3) Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. (4) Jedno vyhotovení písemné ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... stí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, c)         chráněné únikové cesty 18) a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko. 19)   ODDÍL TŘETÍ ...


tel: 728 826 001