Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz předmět byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   HLAVA I   PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ   § 1 Tento zákon a)        upravuje právní vztahy ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ntrola spalinové cesty se provádí   a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, b) posouzením komína, ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... sí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení,d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,e) na ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... ený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu   1. IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 2. předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k úrazu došlo:   3. Místo, kde k úrazu došlo c):   4. Bylo místo úrazu ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen "preventivní požární prohlídky").   (2) předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a ...


tel: 728 826 001