Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz Života byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... tomto zákoně:   § 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,m) zajištění spolupráce s ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku. Ještě další povinnost při provozování činností s vysokým požárním nebezpečím: ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy se rozumí předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební . ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... řípadě technicko bezpečnostní parametry vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku, c)         základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby ...


tel: 728 826 001