Požární ochrana


 

V oblasti požární prevence i represe jsme držiteli niže uvedených certifikátů a osvědčení vydaných domácími i zahraničními organizacemi a institucemi.

 

Kontaktujte nás

Odborná způsobilost v PO Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Krizový management PO Nebezpečné látky - Norfolk - GB Likvidace mimořádných událostí Hašení velkých zásobníků Ochrana životního prostředí při haváriích nebezpečných látek

Kontaktujte nás


tel: 728 826 001