Požární ochrana a požární bezpečnost


Investování do prevence je projevem odpovědného přístupu k podnikání. Kdo se drží tohoto principu brzy zjistí, že investice do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů.

Kontrolní činnost příslušníků HZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Kontroly se provádí u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u fyzických osob.

Člen komory


tel: 728 826 001